Raudtee elektrifitseerimine peab tooma kiirema reisirongiliikluse

Omavalitsuste koostööorganisatsioonid teevad ettepaneku raudtee elektrifitseerimisega samaaegselt teha raudteel ka vajalikud trassiõgvendused reisirongide kiiruse koheseks tõstmiseks kuni 160 km/h ning Tallinna-Tartu ja Tallinn-Narva ühenduses perspektiivi loomiseks kiirusele kuni 240 km/h.

Kaheksa maakonna omavalitsuste koostööorganisatsioonid peavad vajalikuks Eesti raudteede elektrifitseerimise käigus luua tingimused reisirongiliikluses uue kvaliteedi tekkeks. Selleks tehti ettepanekud:

  • Tallinn-Narva, Tapa-Tartu, Tartu-Valga ja Tartu-Koidula raudteeliinide elektrifitseerimise ettevalmistamisega samal ajal teha nende liinide osas vajalikud ümberehitustööd, mis loovad elektrifitseerimise järgselt võimaluse reisirongide kiiruse koheseks tõstmiseks kuni 160 km/h ning Tallinn-Narva ja Tapa-Tartu suunal perspektiivi võimalikuks kiiruseks kuni 240 km/h.
  • Planeerida vahendid elektrifitseeritud raudteel reisrongiliikluse käitamiseks ja liiklusgraafikute tihendamiseks nõudluse ja kiiruste kasvu arvestades.

Raudtee elektrifitseerimise projekteerimistööde hankes tehtavad uuringud ja välja töötatavad tehnilised lahendused peaksid arvestama kiiruste suurenemisvõimalusega. „AS Eesti Raudtee tõstab 2021. aastal Tallinn-Tartu ja Tapa-Narva raudteeliinidel reisirongide liikumiskiiruse küll 135 kilomeetrini tunnis, aga sellest jääb ajakohase reisirongiliikluse arendamiseks tulevikus väheks. Suuremad kiirused nõuavad mitmes paigas teistsugust raudteetrassi geomeetriat, sealhulgas kurviraadiuste suurendamist. Nende tööde tegemine on ainumõeldav ühes taristu elektrifitseerimisega, selleks on vaja aga langetada põhimõttelised otsused juba lähiajal,“ selgitas pöördumise ühe algataja, Harjumaa Omavalitsuste Liidu esimees Andre Sepp.

Ettepanekute esitajad rõhutasid, et kiired, tihedad ja mugavad rongiühendused vähendavad põhimaanteede liikluskoormust ning tuleks kaaluda Haapsalu-Rohuküla raudteeühenduse taastamist, Valga-Koidula raudteelõigu rekonstrueerimist ning samuti uusi ühendusi Tallinna ringraudtee ja Rakvere-Kunda näol.

Praegu on riik seadnud eesmärgiks, et 2040. aasta lõpuks peab olema võimalik sõita elektrirongiga Tallinnast Tartusse ning AS Eesti Raudtee on välja kuulutanuid elektrifitseerimise projekteerimistööde hanke.

Ühise pöördumise allkirjastasid 20.05.2020 Harjumaa Omavalitsuste Liit, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus, Lääne-Viru Omavalitsuste Liit, Põlvamaa Omavalitsuste Liit, Tartumaa Omavalitsuste Liit, Valgamaa Omavalitsuste Liit ja SA Võrumaa Arenduskeksus, ning see esitati Riigikogule, Vabariigi Valitsusele, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ning AS-le Eesti Raudtee.

Lisatud: Ühispöördumine raudteevorgu rekonstrueerimise ja arendamise toetamiseks

Lisainfo:
Joel Jesse
Harjumaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor
telefon (+372) 505 8978
e-post joel.jesse@hol.ee