Rahvusvahelise uuringu põhjal on Eesti vabaühenduste elujõulisus langenud

USA Arengukoostöö Agentuuri (USAID) iga-aastane indeks Ida-Euroopa ja endise Nõukogude Liidu riikide vabaühenduste elujõulisusest paigutab Eesti 2016. aastal toimunu põhjal jätkuvalt esikohale. Eesti on aga regiooni nende riikide seas, kus senise kiire arengu järel on näha tagasiminekut.

Uuring tõdeb, et viimastel aastatel on nähtavalt kahanenud mitmete hinnatavate riikide kodanikuühiskonna elujõulisus, sealhulgas Venemaal, Makedoonias ja Ungaris, kes raporti koostamise algusaastateil piirkonna eduloona hiilgas. Samas näitab raport, et aktivistid on õppimas uusi viise, kuidas avaliku huvi eest seista, kodanikke mobiliseerida ning oma tegevuseks vahendeid koguda. Heaks näiteks on mõjusad protestiliikumised riikides, kus valitsus on püüdnud kodanikuruumi kahandada, näiteks Poolas.
Loe edasi EMSLi kodulehelt http://heakodanik.ee/uudised/rahvusvahelise-uuringu-pohjal-eesti-vabauhenduste-elujoulisus-langenud/ või vaata kogu raportit Eesti kohta siit.