Eesti Rahvamajade Ühing ootab tunnustamise ettepanekuid

Eesti Rahvamajade Ühing (ERMÜ) ootab ettepanekuid tunnustamaks isikuid ja organisatsioone, kes on rahvamajade tööd väärtustades oma kogukonna hüvangusse pühendumusega panustanud.

Tunnustamise kategooriad:

 • Aasta koostööpartner
  omistatakse eraisikule või organisatsioonile, kes on märkimisväärselt panustanud ERMÜ eesmärkide saavutamisse
 • Noor tegija
  omistatakse isikule vanuses kuni 35 eluaastat sh., kes tegutseb kultuurivaldkonnas, on uute ideede ellukutsuja ja aktiivne teostaja
 • Aasta tegija
  omistatakse isikule/organisatsioonile, kes tegutseb aktiivselt kultuurivaldkonnas, tema panuse eest Eestimaa rahvamajade hüvanguks
 • Aasta tegu
  on auhind, millega tunnustatakse kultuuritegu kõige laiemas mõttes
 • Kaheksakand
  omistatakse isikule, kes on vähemalt 35 aastat aktiivselt tegutsenud kultuurielu edendamisel ja rahvamaja maine tõstmisel

Ettepanekud Eesti Rahvamajade Ühingu tunnustamise taotlusvormil saatke hiljemalt 1. dets 2020 e-posti aadressile: rahvamajadeyhing@gmail.com