Rahvamaja elab! Elagu rahvamaja! Eesti Rahvamajade Päev!

Eestimaa Rahvamajade Ühing korraldab 23. oktoobril 2021 Eestimaa Rahvamaja Päeva pealkirjaga “Keel. Kultuur. Kogukond”.

Üle – Eesti toimuva ühise rahvamajade päeva eesmärgiks on rahvamajades omavahel tihedamat koostööd teha nii maakondlikul kui vabariiklikul tasandil. Oma uksed avavad sel päeval 103 rahvamaja.

Võru maakonnas võtavad Eestimaa Rahvamaja Päevast osa 8 rahvamaja: Haanja Rahvamaja, Lasva Rahvamaja, Mõniste Rahvamaja, Uue-Antsla Rahvamaja, Vastseliina Rahvamaja, Obinitsa Külakeskus, Varstu Kultuurikeskus ja Värska Kultuurimaja.

Just sel nädalavahetusel tähistab oma väärikat 60. juubelit Uue – Antsla rahvamaja ning Haanja Rahvamajas toimub rahvamuusikapäev pühendusega Ilmar Kuke 90. sünniaastapäevale. Toimuvad tantsuõhtud, erinevad kontserdid, õpitoad, filmiõhtud jne.

23. oktooberil kell 13-14 toimub Eestimaa Rahvamajade Ühingu FB-lehel veebiümarlaud, kus arutletakse teemadel: „Miks ja kellele on tarvis rahvamaja?“

Rahvamajade ajalugu Eestis ulatub aastasse 1883, mil hakati seltsimaju asutama. Tänapäeval tegutsevad rahvamajad valdavalt kohaliku omavalitsuse allasutusena, on ka sihtasutusi ja veel mõned erandid.

Selle aasta Rahvamajade päeva eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust rahvamajade vajalikkusest ja olulisusest. Koos tegutsedes pakume elanikele kultuurist osa saamist ning kultuuriloome võimalusi kogu Eestis ning rõhutame kultuurielu järjepidevuse ja arengu olulisust.

Rahvamaja on kogukonna mõistes üks olulisemaid kohti, kus  kokku saadakse. Majades tegeletakse erinevate huvidega – seeläbi hoitakse elavana ja arendatakse edasi kohalikku kultuurielu. Läbi rahvamaja tegevuse saab kohalik omavalitsus täita ühte tähtsamat ülesannet – kasvatada kodukohatunnet, kaitsta ja arendada kohalikku identiteeti, hoida eesti keelt ja kultuuri, kasvatada eestlaste harituse taset läbi professionaalse kultuuri, mis läbi erinevate teatri –, kontsert – ja kunstiorganisatsioonide jõuab üha rohkem erinevatesse paikkondadesse Eestimaal.

Rahvamajas on kõikidel võimalus end loominguliselt väljendada, kunstiliselt teostada, oma loomingut teistega jagada. Ühised huvid ja eesmärgid seovad erinevate eluvaldkondade  inimesed ühtseks loominguliseks kollektiiviks. Vahetatakse ideid ja energiaid ning sünnivad uued paikkondlikud vaimse kultuuri väärtused.

Hoiame rahvamajade aknad tuledes!

Jälgige sündmuste infot rahvamajade FB-lehtede kaudu.

Merle Tombak
Eestimaa Rahvamajade Ühingu Võrumaa esindaja
kultuuri- ja noorsootööspetsialist
Antsla Vallavalitsus