Projektijuht, me otsime Sind!

Võrumaa Arenduskeskuses töötavad eri valdkondade talendikad arendusinimesed, kes päriselt armastavad Võru maakonda ning tahavad, et meie maakond oleks õnnelike ja tegusate inimeste, rohkete võimaluste ning mitme kultuuriruumiga maa. 

Otsime oma meeskonda 

PROJEKTIJUHTI 

Renowave projektile, kes koordineerib täiendavate tugiteenuste, teenuse pakkumise mudelite ning tööriistade loomist, sh renoveerimise one-stop-shop’i ehk ühe teenusakna kontseptsiooni käivitamist, et aidata kaasa Võru maakonna korterelamute energiasäästlikumaks rekonstrueerimisele KREDEX toetusmeetme abil. Hoonete renoveerimisel on ühe teenusakna kontseptsioon terviklikum lähenemine renoveerimisprojektide valmimise toetamiseks, kus hooneomanikele pakutakse nõustamisteenust mitte ainult renoveerimisprojekti koostamisel, vaid ka renoveerimisprojektide ettevalmistamise ning ellu viimisega seotud protsessides, näiteks õiguslik tugi korteriühistute tegevuse korrastamisel. 

Oled oodatud kandideerima, kui sul on kogemus kuidas koostööd juhtida ja partnereid motiveerida, oskad planeerida, ellu viia ja korraldada rahvusvaheliste projektide tegevusi ja aruandlust ning oled kokku puutunud korteriühistu ühiste tegevuse korraldamise ja juhtimise temaatikaga. Sul on kõrgharidus ning valdad väga heal tasemel inglise keelt.  

Pakume sulle võimalust hoogustada kortermajade renoveerimist Võru maakonnas ja leida koos rahvusvaheliste partneritega uusi viise korteriühistute toetamiseks renoveerimisprotsessi läbiviimisel.

Lisaks pakume paindlikku töökorraldust, arengut ja koostööd väärustavat organisatsioonikultuuri. Töö asukoht on Võru maakond, töö on täiskoormusega ja tähtajaline 01.02.2023 – 31.12.2025.

Küsimuste korral võta ühendust arenduskeskuse juhatuse liikme Tiit Tootsiga: tiit.toots@vorumaa.ee, 514 5985. 

Kandideeri kuni 11. jaanuarini 2023 saates aadressile arenduskeskus@vorumaa.ee oma CV koos sooviavaldusega, mis kirjeldab sinu sobivust töökohale ning motivatsiooni. 

Tööülesanded: 

 • Hoonete ja avalikult kättesaadavate andmete analüüs ning OSS (one-stop-shop) eesmärkide seadmine ning tegevuste käivitamine 
 • Hooneomanike ja sobivate partnerite leidmine projekti tegevuste läbiviimiseks 
 • Aktiivne hooneomanike ja partnerite panuse koordineerimine 
 • Aktiivne side hoidmine BuildEst projekti, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, KredEx-i ja teiste partneritega 
 • Tehniline abi või tehnilise abi korraldamise koordineerimine 
 • Tegevuste planeerimine, korraldamine ja juhtimine, sh tööülesannete planeerimine ja jaotamine, ressursside planeerimine, meeskonna ja partnerite kommunikatsiooni korraldamine, tulemuste hindamine;  
 • Oma vastutusala tööde ning teenuste ostude korraldamine; 
 • Projektidokumentatsiooni korraldamine, aruannete koostamine; 
 • Töövaldkonda puudutava informatsiooni haldamine ja levitamine; 
 • Koostöövõrgustike loomine ja kontaktide haldamine. 
 • Muude talle juhatuse liikme poolt antud ühekordsete töökoha olemusest ja organisatsiooni 

eesmärkidest tulenevate ülesannete täitmine.