6.-8. aprill toimusid projekti “Loov Võru maakond” tegevuskava loomise käigus kohtumised igas maakonna viies omavalitsuses.
Kohtumiste eesmärk oli veelkord kaardistada kultuurivaldkonnas laiemalt kõige olulisemad teemad, mida iga omavalitsus enda piirkonna sees kui ka maakonnaüleselt lähiaastatel soovib hoida fookuses, et tagada kultuurivaldkonna jätkusuutlikkus, hoida meie kultuuri ja eripära ning arendada piirkonnas loomemajandust.
Tegevuskava loomise käigus on toimunud avaseminar, I strateegiapäev, kohtumised igas meie omavalitsuses, kolm koolituspäeva, veebipõhineuuring ning sellele järgneb nüüd II strateegipäev 19. aprill Võru Kandles!
II Strateegipäeval teeme kokkuvõtted kohtumisest ja veebipõhisest uuringust ning lepime üheskoos kokku konkreetsed tegevused tegevuskava loomiseks.
Kultuurivaldkonna tegevuskava “Loov Võru maakond” protsessi ja loomist juhib Creativity Lab ja toetab Euroopa Sotsiaalfond.
Kõigi toimunud tegevuste ja valminud materjalide kohta saad täpsemalt lugeda meie veebilehelt https://vorumaa.ee/haridus…/projektid/loov-voru-maakond/
Lisainfo:
Kristi Vals
kultuurispetsialist