Võru maakonna ja piirkonna ettevõtluse tugivõrgustiku arendamiseks vajalikud uuringud ja hinnangud

Projekti eesmärgiks on Võru maakonna ja piirkonna ettevõtluse tugivõrgustiku arendamise projektitaotluse esitamiseks vajalike mõju-uuringute ja analüüside koostamine.

Üldinfo

Projekti nimi: „Võru maakonna ja piirkonna ettevõtluse tugivõrgustiku arendamiseks vajalikud uuringud ja hinnangud“

Projekti periood: 01.05.2023 – 31.08.2023

Maksumus: Kogumaksumus on 23 766 eurot; omafinantseering on 7 129,80 eurot; toetus on 16 636,20 eurot

Meede: 2021-2027 Tervikliku arengu jne soodustamine mujal kui linnapiirkonnas

Taotlusvoor: Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 – Võrumaa

Rahastus: Projekti kaasrahastatakse 2021-2027 struktuurivahendite toetustest ning projekti on „Kaasrahastanud Euroopa Liit“.

Lühikirjeldus

Projekti eesmärgiks on Võru maakonna ja piirkonna ettevõtluse tugivõrgustiku arendamise projektitaotluse esitamiseks vajalike mõju-uuringute ja analüüside koostamine.

Taotlejad ja partnerid

Projekti taotlejaks on SA Võrumaa Arenduskeskus.

Projekti on kaasatud:

  • Võrumaa Kutsehariduskeskuse Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus Tsenter (Võrumaa Kutsehariduskeskus)
  • Mittetulundusühing Kagu-Eesti Puiduklaster
  • Mittetulundusühing Kagu-Eesti Innovatsioonikeskus

Kaasatud organisatsioonide roll on anda sisend projektiga kavandatud tegevuste elluviimiseks ja tulemuste saavutamiseks.

Tugiteenuste osutajate võrgustikku kuuluvad lisaks projekti kaasatud organisatsioonide veel Töötukassa Võrumaa ja Põlvamaa osakonnad, maakondade omavalitsused, Valgamaa ja Põlvamaa arenduskeskused, LEADER piirkonnad (Piiriveere Liider, Võrumaa Partnerluskogu), turismi katusorganisatsioonid (Setomaa Liit, Setomaa turism, Rõuge valla turism, Lõuna-Eesti turismiklaster), muud ettevõtteid ühendavad organisatsioonid (nt Võrumaa Talupidajate liit, Loomemaja Liiva-Ate).

Tegevused

Projekti tulemused

Valmib:

  • uuring Võru maakonna ja piirkonna ettevõtluse tugivõrgustiku arendamiseks
  • meetmesse “Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond” ettevõtluse tugivõrgustiku arendamise taotluse esitamiseks vajalikud hinnangud, sh kliimakindluse tagamise hinnang ja “Ei kahjusta oluliselt” põhimõttele vastavuse hinnang

Projekti toel tellitud alusuuringud ja analüüsid võimaldavad valmistada ette ja esitada projektitaotluse meetmesse “Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond” Võru maakonna ja piirkonna ettevõtluse tugivõrgustiku ja teenuste arendamiseks.

Uuringud ja analüüsid

Kontakt

Kaido Palu, ettevõtluse suunajuht e-post kaido.palu@vorumaa.ee

Logod