Võru maakonna esindamine messidel

Messidele mineku korraldamine ning trükiste info koondamine ning tegevuse koordineerimine.

Üldinfo

Projekti nimi: Võru maakonna esindamine messidel  

Periood: 2019-2020 

Maksumus (sh toetus ja omaosalus): Projekti eelarve 42  240 €, millest toetus 38 016 € ja  omafinantseering224 € . 

Rahastaja: Võrumaa Partnerluskogu meede 2.1 (ettevõtluse arendamine), LEADER. Omaofinantseering Võru maakonna omavalitsused.

Lühikirjeldus

Valmib UMA ja HÄÄ turismitükis ning sündmuste kalender-trükis. Võru maakond on 2019. ja 2020. aasta turismimessidel esindatud (AdventureBalttour, Tourest, Pihkva Hansapäevad 2019, Helsingi Mardilaat). 

Taotleja ja partnerid:

Taotleja: Võrumaa Omavalitsute Liit

Partner: SA Võrumaa Arenduskeskus.

Tegevused

Messidele mineku korraldamine ning trükiste info koondamine ning tegevuse koordineerimine.

Oodatav tulemus: Turismiettevõtjad ja omavalituste esindajad on kursis oma maakonna pakutavate turismiteenuste ja -võimalustega. Toimib ühisturundus. Turiste suunatakse teadlikumalt maakonnas liikuma, et nende külastuskogemus oleks võimalikult positiivne ja nad viibiks piirkonnas võimalikult kaua.

Kontakt

Projektijuht: Kadri Moppel 

Logod

Leader logod