Võru maakonna arendamine turismisihtkohana

Projekti eesmärk on saavutada Võru maakonna parem maine, kohalike omavalitsuste ja piirkonna turismiettevõtjate tõhusam koostöö.

Üldinfo

Projekti nimi: Võru maakonna arendamine turismisihtkohana

Periood: 2019-2020

Maksumus (sh toetus ja omaosalus): Projekti eelarve 44 122,13 €, millest toetus 39 709,91€ ja  omafinantseering 4412,22 €  (Võru maakonna omavalitsused).

Rahastaja: Võrumaa Partnerluskogu meede 2.1 (ettevõtluse arendamine), LEADER

Lühikirjeldus

Võru maakonna parem maine, kohalike omavalitsuste ja piirkonna turismiettevõtjate tõhusam koostöö. Projekti otsesed eesmärgid on:

  1. Omavalitsuste ja turismiettevõtjate vahelise koostöö parandamine läbi kontaktkohtumiste, ümarlaudade, koolituste ning õppereiside.
  2. Uued välikaardid ja volditav kaart-trükis aitavad maakonnast  ja siinsetest vaatamisväärsustest anda terviklikuma pildi ning ristturunduse võimaldab teadlikumalt suunata turiste piirkonnas.

Tegevused

Koostöö arendamiseks ning innustuse leidmiseks korraldatakse turismiettevõtjatele ja omavalituste esindajatele ühiseid õppereise, koolitusi ja koostöökohtumisi. Luuakse võimalused omavaheliste suhete tekkeks, koostööpartnerite leidmiseks ja ühisttoodete-teenuste tekkeks. Täna toimetavad ettevõtjad ja avalik sektor eraldi ning puudub ühine turundus. Koolitustel õpitakse tundma kohaliku eripära kasutamise võimalusi toodete ja teenuste arendamiseks. Koolituse põhirõhk on sihtkoha turundamisel. Võru maakonna välikaardid erinevates tõmbekeskustes uuendatakse ja kaasajastatakse. Haldusreformiga muutusid maakonna piirid ning juurde on tulnud paljude turismiettevõjatega piirkond Setomaa ning endise Orava valla osa. Valmivad uued välikaardid ja volditavad kaarttrükised sh kordustrükk (kokkuvolditav kaart, avatult 50 x 70 cm, kokkuvolditult 10 x 25 cm), kuhu on märgitud tähtsamad turismiobjektid piirkonnas.

Oodatav tulemus: Turismiettevõtjad ja omavalituste esindajad on kursis oma maakonna pakutavate turismiteenuste ja -võimalustega. Toimib ühisturundus ja turisti suunatakse teadlikumalt maakonnas liikuma, et tema külastuskogemus oleks võimalikult positiivne ja ta viibiks piirkonnas võimalikult kaua.
Välikaartide paiknemine omavalitsuste kaupa:

  • Võru linn: Kuperjanovi parkla.
  • Võru vald: Väimela aleviku keskus (Väimela pood); Lasva keskus, Veetorn galerii; Vastseliina piiskopilinnuse parkla; Vastseliina aleviku keskus (Vastseliina Konsum); Varese külalistemaja parkla; Tartu mnt, Mustja bussipeatus;
  • Antsla vald: Uue- Antsla ristmiku parkla; Tamme-Lauri tamme parkla; Antsla kesklinna; Karula Rahvuspargi külastuskeskuse parkla (Karula külastuskeskus), Tsooru (Tsooru pood)
  • Rõuge vald: Rogosi mõisa parkla; Suur Munamägi parkla; Murati-Riia-Pihkva tee ääres; Ööbikoru külastuskeskuse parkla; Rõuge keskus, Suurjärve ääres; Sänna Kultuurimõis parkla; parkla Riia-Pihkva mnt ääres; Mõniste park; Varstu-Valga mnt ääres; Mõniste muuseumi parkla; Varstu poe plats; Krabi teerist Viitina; Metsavenna talu; Haanja suusakeskus.

Maakonna kaardi kujunduseks kasutatakse kohaliku kultuuripärandi sümboleid nagu suitsusaun, Teppo lõõts, sõir, suitsusaunaliha, Seto leelo jmt. Maakonna kaart trükisena tehakse kahes versioonis: eesti ja inglise keeles (10 000 tk) ning vene ja läti keeles (10 000 tk)

Kontakt

Projektijuht: Kadri Moppel

Logod

Leader logod