Turismimarsruutide ligipääsetavuse arendamine

Üldinfo

Projekti nimi: “Development of accessible tourism routes” ehk “Turismimarsruutide ligipääsetavuse arendamine”

Projekti periood: 01.10.2023 – 31.03.2026

Maksumus: 1 118 217,50 EUR (sh ERFi rahastus 894 574,00 EUR)

 

Lühikirjeldus

Projekti eesmärk: Loodus- ja kultuuripärandi objektid on meie rahvuslikud aarded. Sellel pärandil on oluline koht meie identiteedis, hariduses, vaba aja veetmisel jne. Kuid mitte kõigil pole võimalust saada sellest pärandist osa,  Õues liikumine võib olla keeruline – liiga kitsa, liiga järsu, kivise tee või teabele ja teenustele juurdepääsu puudumise tõttu. See ei puuduta ainult puudega inimesi, vaid ka lapsevanemaid, seeniore, tegelikult suuremat osa elanikkonnast. Seetõttu on keskkonna ja teenuste kohandamine võimalikult paljudele ligipääsetavaks oluline nii sotsiaalsest kui ka majanduslikust vaatenurgast. Tegemist on Eesti-Läti programmipiirkonna ühise väljakutsega, mis nõuab piiriülest lähenemist, et pakkuda ühiselt kohandatud ligipääsetavat piiriülest teavet, keskkonda ja teenuseid.

Projekti eesmärk on laiendada ja lisada väärtust ühisele piiriülesele turismitootele mapeirons.eu, mis hõlmab ligipääsetavate loodusturismi sihtkohtade võrgustikku Eestis ja Lätis. Projekti tulemusena lisatakse turismiportaali mapeirons.eu uut infot ligipääsetavate loodus-ja kultuuriväärtuste toitlustus- ja majutusteenuste ja muu huvitava kohta Lõuna-Eestis ja Vidzeme piirkonnas Lätis.

Sihtgrupp: 

  • Kohalikud ja välisturistid
  • Huvigrupid, sh. puuetega inimesi esindavad vabaühendused
  • Turismiteenuste pakkujad – ettevõtjad, kohalikud omavalitsused, muuseumid jne.

 

Taotlejad ja partnerid

Juhtpartner Kurzeme planeerimispiirkond

Lisaks:

  • Vidzeme planeerimispiirkond, www.vidzeme.lv
  • Eesti Puuetega Inimeste Koda , www.epikoda.ee
  • Võrumaa Arenduskeskus , www.vorumaa.ee
  • SA Tartumaa Turism – Lõuna-Eesti DMO , www.visitsouthestonia.com

 

Tegevused

Projekti elluviijate eesmärgiks on panna kokku 30 erinevat 1-3 päevast  testitud, turvalist, ligipääsetavat turismimarsruuti  Lätis ja Eestis. Projekti raames luuakse loovaid puutelahendusi, mis võimaldavad vaegnägijatel kogeda tavapärasest rohkem. Projektis töötatakse välja turismiobjektide ligipääsetavuse miinimumstandard ning vastav tähistus.

Kontakt

Astrid Org, +372 52 83 552; astrid.org@vorumaa.ee

Logod