Turismiinfo kättesaadavuse parandamine

Projekti eesmärgiks on koostöös kohalike omavalituste ja piirkonnas paiknevate turismiettevõtjatega parandada piirkonna turismisihtkoha mainet ning lihtsustada  kohalike elanike ja turistide liikumist turismiobjektidele viitavate välikaartide abil. 

Üldinfo

Projekti nimi: Turismiinfo kättesaadavuse parandamine  

Projekti periood: 2020

Maksumus (sh toetus ja omaosalus): Projektieelarve 9 723,00 €, millest toetus 8 839,09 € ja  omafinantseering 883,91 €  (Võru Vallavalitsus ja Setomaa Vallavalitsus).

Rahastaja: Piiriveere Liider, LEADER.

Lühikirjeldus

Projekti eesmärgiks on koostöös kohalike omavalituste ja piirkonnas paiknevate turismiettevõtjatega parandada piirkonna turismisihtkoha mainet ning lihtsustada kohalike elanike ja turistide liikumist turismiobjektidele viitavate välikaartide abil. 

Oodatav tulemus:  Piiriveere Liidri piirkonnas paigaldatakse välikaardid järgmistesse kohtadesse: 

1. Orava küla (Võru vald)

2. Koidula piiripunkt (Setomaa vald)

3. Luhamaa piiripunkt (Setomaa vald)

4Lobotka ristmik Värskas (Setomaa vald)

5. Meremäe küla (Setomaa vald)

6. Mikitamäe küla (Setomaa vald)

7. Obinitsa küla (Setomaa vald)

Taotlejad ja partnerid

SA Võrumaa Arenduskeskus

Tegevused

 Välikaartide süsteemiga luuakse luua maakonnast ja siinsetest vaatamisväärsustest terviklikum, mille järgi on külastajatel võimalus teadlikumalt liikuda.

Kontakt

Projektijuht: Kadri Moppel

Küsimuste korral pöördu juhatuse liikme Tiit Tootsi poole: tiit.toots@vorumaa.ee

Logod