Trükised, audiovisuaalne reklaam külastuspiirkonna turundamiseks

Turundada maakonda, kui ühte atraktiivset turismisihtkohta läbi erinevate ühistegevuste. Projekti käigus paraneb ettevõtjate ja omavalitsuste vaheline infovahetus ning koostöö, kasvab usaldus. Paraneb piirkonna maine ja tuntus turismisihtkohana.

Üldinfo

Projekti nimi: Trükised, audiovisuaalne reklaam külastuspiirkonna turundamiseks

Projekti periood: 03.08.2022 – 02.08.2024

Maksumus: projekti eelarve 31909,99 eurot, s.h. omafinantseering 6382 eurot ja toetus 25 527,99 eurot

Meede: LEADER-projektitoetus

 

Lühikirjeldus

Projekti eesmärk – Turundada maakonda, kui ühte atraktiivset turismisihtkohta läbi erinevate ühistegevuste. Projekti käigus paraneb ettevõtjate ja omavalitsuste vaheline infovahetus ning koostöö, kasvab usaldus. Paraneb piirkonna maine ja tuntus turismisihtkohana.

Taotlejad ja partnerid

Võrumaa Arenduskeskus

 

Tegevused

Kuna valdav osa turundamisest toimub täna läbi erinevate sotsiaalmeedia kanalite, siis on ajakohast video ja pildimaterjali juurde luua.

Video, saadete ja fotosessioonide näol saab Võru maakond juurde täiendava turundusmaterjali ja turunduskanali, mida on võimalik kasutada piirkonna tutvustamisel messidel, tutvumisreisidel ning teistel üritustel, kus on võimalik infot jagada Võrumaa kohta nii kohalikele kui ka turistidele.

Võru maakonna omavalitsustel on parem ülevaade piirkonnas tegutsevatest turismiettevõtjatest ning nende poolt pakutavatest toodetest ja teenustest. Turistil ja reisikorraldajatel on tänu ühistrükisele ja videotele parem ülevaade piirkonnast ning siin toimuvast. Ka kohalik elanik saab tänu koondatud teenustepakkujate trükisele parema ülevaate kodukohas toimuvast ning siin pakutavatest teenustest.

Käesoleva projekti raames loome:

  • Trükiseid
  • Vaatamisväärsuste marsruudikaardi
  • Turundusfotosid
  • Maakonda tutvustavaid videoid

Kontakt

Anzelika Gomozova, projektijuht, e-post anzelika.gomozova@vorumaa.ee

Logod

Võrumaa Partnerluskogu logo