Setomaa ettevõtluskoordinaator

Setomaa mentor-konsultandi tegevuse eesmärgiks on aidata kaasa Setomaa elujõulisuse jätkusuutlikule säilimisele läbi ettevõtluskliima parandamise piirkonnas ning piirkondliku ettevõtluskeskkonna arendamise koostöös ettevõtjate, ettevõtlike inimeste ning kohalike omavalitsustega.

Üldinfo

Projekti nimi: Setomaa ettevõtluskoordinaatori töö september 2022 – august 2023

Periood: 01.09.2022 – 31.08.2023

Maksumus: 20 000 €, omaosalus 0 €

Rahastus: Setomaa programm

Setomaa programmi toetused Setomaa ettevõtluskoordinaatori tööks (varasemad sarnased projektid sh Setomaa arenguprogrammi toetused Setomaa mentor-konsultandi tööks):

  • 01.09.2021-31.08.2022 SA Võrumaa Arenduskeskusele 20 000 eurot
  • 01.09.2020-31.08.2021 SA Võrumaa Arenduskeskusele 20 000 eurot
  • 01.09.2019-31.08.2020 SA Võrumaa Arenduskeskusele 20 000 eurot
  • 01.09.2018-31.08.2019 SA Võrumaa Arenduskeskusele 20 000 eurot
  • 01.09.2017-31.08.2018, SA Võrumaa Arenguagentuurile 20 000 eurot
  • 01.09.2016-31.08.2017, SA Võrumaa Arenguagentuurile 20 000 eurot

Lühikirjeldus

Setomaa ettevõtluskoordinaatori tegevuse eesmärgiks on aidata kaasa Setomaa elujõulisuse jätkusuutlikule säilimisele läbi ettevõtluskliima parandamise piirkonnas ning piirkondliku ettevõtluskeskkonna arendamise koostöös ettevõtjate, ettevõtlike inimeste ning kohalike omavalitsustega. Julgustada ja toetada Setomaa inimesi ettevõtlusega tegelema. Aidata tegutsevaid ettevõtjaid ettevõtete arendamisel, ekspordi kasvatamisel ning raskustest ülesaamisel.

Taotleja

SA Võrumaa Arenduskeskus

Tegevused

Elanikele ettevõtlusalase info jagamine; ettevõtlusalaste projektide kirjutamine ja juhtimine; SEIK liikumise arendamine ja selle töö koordineerimine; koostöö kohaliku omavalitsusega ettevõtluskeskkonna arendamisel; piiriülene koostöö, eelkõige Ape piirkonna ja Pihkva oblastiga – Osalemine Petseri inkubatsioonikeskuse „Seto maja“ nõukogus; piirkonna ettevõtluskeskkonna pidev monitoorimine, tulemuste analüüsimine ja
arendusettepanekute tegemine; ettevõtja väärtustamine – Setomaa aasta ettevõtja selgitamise korraldamine.

Oodatav tulemus: Setomaa elanikud (s.h. ettevõtjad ja ettevõtlusega alustada plaanivad) on kursis ettevõtlusalase informatsiooniga, nad on kaasatud Setomaal läbi viidavatesse ettevõtlusalastesse projektidesse. Sellega suureneb piirkonnas ettevõtluse aktiivsus, luuakse uusi ettevõtteid, olemasolevad muutuvad läbi omavahelise koostöö suuremateks ja tugevamateks. Ühistulise tegevuse kasulikkusest on aru saadud, see on populaarne. Setomaa väikeettevõtlus kasutab tootearenduses unikaalset pärandkultuuri, see aitab müüa toodet või teenust ning ühtlasi turundab piirkonda. Ettevõtlusmaastik mitmekesistub. Seni kasutamata olnud põllumaid on võetud rohkem kasutusele. On tekkinud kuvand puhta loodusega mahetootmispiirkonnast. See on atraktiivne elukeskkond, mis toob juurde uusi elanikke, kes maksavad makse.

Kontakt

Projektijuht:  Tarmo Kriis, tarmo.kriis@setomaa.ee, tel 501 1481 (kuni 31.12.2020 Aarne Leima, aarne.leima@setomaa.ee, 5322 6961)

Logod

Logo "Regionaalarengu toetuseks"