RESIST projekt

Projekti  eesmärgiks on luua paremaid ja toetavamaid ökosüsteeme sotsiaalse innovatsiooni ja sotsiaalse ettevõtluse tarvis ning muuta olemasolev innovatsiooni toetamine kättesaadavamaks sotsiaalsetele ettevõtjatele. 

Üldinfo

Projekti nimi: RESIST (inglise keeles Regional Ecosystems for Social Innovation and Social Transformation) 

Projekti periood: 21.06.2023 – 31.01.2027 

Maksumus: projekti kogumaksumus on 2 577 444 eurot (toetus 100%). Võrumaa Arenduskeskuse osa on 231 942 eurot, millest omafinantseering on 46 388,4 eurot.

Meede: Interreg Läänemere piirkonna programm 2021-2027; lisainformatsioon – INTERREG | Rahandusministeerium (fin.ee)

Programm: Interreg Läänemere piirkonna programm 2021-2027;

Rahastus: Projekti kaasrahastab Euroopa Liit Interreg Läänemere piirkonna 2021-2027 struktuurivahendite toetustest.

 

Lühikirjeldus

Projekti  eesmärgiks on luua paremaid ja toetavamaid ökosüsteeme sotsiaalse innovatsiooni ja sotsiaalse ettevõtluse tarvis ning muuta olemasolev innovatsiooni toetamine kättesaadavamaks sotsiaalsetele ettevõtjatele. 

Hetkel on käimas tegevuste ettevalmistav periood. Lisainformatsioon kaasumisvõimaluste kohta peatselt samas kanalis.  

 

Taotlejad ja partnerid

Projekti juhtivpartner on Hamburgi linnavalitsuse innovatsiooni ja majanduse osakond (inglise keeles: The Ministry of Economy and Innovation of the Free Hanseatic City of Hamburg (BWI)). Eestist on kaasatud Tallinna Ülikool, Võrumaa Arenduskeskus ja Mittetulundusühing Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik. 

Lisaks on projekti kaasatud partnerid Lätist, Leedust, Poolast, Saksamaalt, Soomest, Rootsist ja Norrast.  

 

Tegevused

Hetkel on käimas tegevuste ettevalmistav periood. Lisainformatsioon kaasumisvõimaluste kohta peatselt samas kanalis.  

Projekti taustast 

Sotsiaalsel innovatsioonil ja sotsiaalsel ettevõtlusel on potentsiaal pakkuda uusi ja loomingulisi lahendusi ühiskondlike kitsaskohtade leevendamiseks, tugevdades samal ajal ka sotsiaalset ühtekuuluvust ning luues uusi töökohti.  

Projekti eesmärk on  

  • tuua olemasolev ent hetkel veel ettevõtluse (eeskätt majanduslik kasum ja kasv) fookusega tugi ja mudelid lähemale ning kättesaadavamaks sotsiaalsetele ettevõtjatele ning  
  • suunata ettevõtjaid koostööle, mille tulemusena tekiks lisaks ettevõtte tavapärasele väärtusloomele ka sotsiaalne lisandväärtus.  

Kokkuvõtvalt: selle asemel, et investeerida ressursse uutesse, täiendavatesse ja paralleelsetesse sotsiaalse innovatsiooni toetussüsteemidesse, püüab RESIST leida viise, et olemasolevat innovatsiooni ja ettevõtluse toetamise meetmeid ja mudeleid muuta sotsiaalsetele innovaatoritele ja sotsiaalsetele ettevõtjatele kergemini kasutatavaks ja kättesaadavamaks, et tugevdada piirkondades koostöist uudsete lahenduste loomist ja ühiskondlike kitsaskohtade leevendamist.  

 

Kontakt

Kristiina Valk; Europe Direct Lõuna-Eesti Võru keskuse ja projekti Resist juht; kristiina.valk@vorumaa.ee;  +372 58 455 345

 

Logod