Mahetoidukoolide võrgustik ning parimad praktikad Taanis ja Rootsis

Projekti eesmärk on tutvustada kohalike omavalitsuste esindajatele (koolide pidajatele), kuidas on korraldatud haridusasutuste kohaliku tervisliku mahetoiduga varustamine ja mahetoidukoolide võrgustiku arendamine Taanis ja Rootsis.

Üldinfo

Programm: Põhja- ja Baltimaade avaliku halduse mobiilsusprogramm

Projekti nimi:  Mahetoidukoolide võrgustik ning parimad praktikad Taanis ja Rootsis (Organic food school network and best practicies in Denmark and Sweden)

Projekti nr: PA-GRO-1557

Projekti kestvus: 9.04.2023-17.04.2024

Maksumus: Projekti kogumaksumus on 13 530 EUR sh toetus 8100 EUR ja omafinantseering 5430 EUR.

 

Lühikirjeldus

Projekti üldine eesmärk on tutvuda mahetoidu kasutamisega haridusasutuste toitlustamises sh hangete korraldamisega Taani ja Rootsi kogemustega.

Otsene eesmärk on tutvustada kohalike omavalitsuste esindajatele (koolide pidajatele), kuidas on korraldatud haridusasutuste kohaliku tervisliku mahetoiduga varustamine ja mahetoidukoolide võrgustiku arendamine Taanis ja Rootsis.

 

Taotlejad ja partnerid

Taotleja on Võrumaa Arenduskeskus

 

Tegevused

Võru maakonna omavalitsused on võtnud eesmärgiks suurendada kohaliku tervisliku mahetoidu osakaalu koolitoidu pakkumisel. Võru maakonna omavalitsused ja Setomaa Liit on sõlminud mahekokkuleppe, millega lepiti kokku saavutada 20% mahetooraine kasutamine haridusasutuste toitlustuses 2024. aastaks.

Esimesel „maheõppereisil“ Taani ja Rootsi 2019. aasta sügisel said Võru maakonna esindajad teada Põhjamaade parimaid tavasid, mis andsid sellele protsessile tugeva tõuke.

Käesoleva projekti eesmärk on kaasata uusi inimesi ja korrata õnnestunud visiiti. Peame jätkuvalt panustama avalikkuse teadlikkuse tõstmisesse ja hoiakute muutmisesse mahetoidu propageerimisel.

Kohaliku tooraine kasutamine tähendab, et piirkonda jääb rohkem avalikku raha ja meie lapsed saavad süüa rohkem kohalikku ja mittetoksilist või tervislikumat toitu kemikaalidega töödeldud importtoidu asemel. Samuti toetame kohalikke põllumehi ja tõstame kohalike tootjate konkurentsivõimet.

Üleminekul on oluline teada, kuivõrd valmis kohaliku ja mahetoidu kasutamiseks on koolikokad ja mida tuleb teha, et hõlbustada nende tööd mahetooraine kasutamisele üleminekul. Peame uurima piirkonna tootjaid, nende mahetoodangu tootmismahtusid ning analüüsima kauba hindu ja tarnevõimalusi.

Reiside eesmärk on tutvuda Rootsi ja Taani parimate praktikatega. Külastada mahetootjaid ning tutvuda nende koostöövõrgustikega. Tutvuda toidukoolide parimate praktikatega ning õppida nende edulugudest.

Kontakt

Aivar Nigol, Võrumaa Arenduskeskuse arendusnõunik, e-post aivar.nigol@vorumaa.ee

Logod