Üldinfo

Projekti nimi: Laste Lõunamaa

Projekti periood: 2018-2019

Maksumus (sh toetus ja omaosalus): Projekti eelarve 42 878,69 €, millest toetus 25 769,21€ ja  omafinantseering 17 109,48 €  (Pintmann Grupp OÜ, Eesti Maanteemuuseum, Uhtjärve Ürgoru Nõiariik OÜ ja SA Pokumaa).

Rahastaja: Võrumaa Partnerluskogu meede 2.1 (ettevõtluse arendamine), LEADER.

Lühikirjeldus

Ühise nimetuse alla on koondunud Eesti Maanteemuuseum, Pokumaa, Nõiariik, liikluslinn ja Kubija hotell-loodusspaa. Projekti abil valmib koduleht koos e-pileti müügisüsteemiga ning tehakse turundust ühispiletile, millega saab külastada kõiki nelja osapoolt.

Taotlejad ja partnerid

SA Võrumaa Arenduskeskus

Tegevused

Turundustegevused printreklaamis ja veebis. Valmib veebileht koos e-piletite müügi süsteemiga. Luuakse Laste Lõunamaa turundusmaterjal, infovoldikud, videoklipid. Valmivad kolmele objektile fotoseinad ja miniflaierite alused.

Projekti käigus loodi Laste Lõunamaa veebileht www.lastelõunamaa.ee, Võru maakonna külastussoovitused leiad veebilehelt www.visitvoru.ee  ja Facebook leheküljelt.

Oodatav tulemus: Laste Lõunamaast saab läbi erinevate turundustegevuste  aktraktiivne külastusobjekt Lõuna-Eestis.

Kontakt

Projektijuht: Kadri Moppel

Küsimuste korral pöördu juhatuse liikme Tiit Tootsi poole: tiit.toots@vorumaa.ee

Logod