PRESSITEADE: Võrumaa toodete ja teenuste esiletoomiseks on loodud Võrumaa tunnusmärk

SA Võrumaa Arenguagentuur
PRESSITEADE
7.11.2016

Võrumaa toodete ja teenuste esiletoomiseks on loodud Võrumaa tunnusmärk

Mitmed Võrumaa arendusorganisatsioonid on ühisel nõul loonud Võrumaa tunnusmärgi, mida saab kasutada võromaistel toodetel, teenustel, reklaamides, kodulehtedel. Märk aitab Võrumaa tooteid nii poelettidel kui mujal kergemini ära tunda.

Juba võib leida märki erinevatelt Võrumaa toodetelt, näiteks Lõunapiima mahepiimapudelitelt või tselluvilla tootva WerroWooli plakatilt. Alates uuest aastast tulevad Võrumaa tunnusmärgid ka Võru maakonna liinibussidele.

Nii Võrumaa kui ka Vana-Võromaa kultuuriruumi arendusorganisatsioonide sooviks on toetada Võrumaa ettevõtlust ja märgi kasutamisega näidata, et Võrumaal ollakse uhked oma kodukandi ja siinsete ettevõtmiste üle. Võrokesed ise ütlevad, et kiä tuu pini handa õks nõst ku mitte pini esi.

Võrumaa tunnusmärk on kasvanud välja Vana-Võrumaa kultuuriruumi märgist. Märgi kasutamisel suuri piiranguid ei ole, kuid selleks, et märgist kõigile ettevõtjatele ja loojatele kasu tõuseks, peaks olema märgi kandjaks Võrumaa ehe ja korralik kaup, mis on uma ja kimmäs.

Märk koosneb sõnumist ja sümbolist. Tekstiline võrokeelne osa viitab Võromaa eripärale ning sümboliks on kaheksaharuliste kirjadega rombipaar. Märgi kujundid ja põhivärvid – roheline ning punane – on kaitsva väega, hoiavad Võrumaa traditsioone ja elujõudu. Märgi loojaks on kohalik kunstnik Epp Margna.

Tunnusmärki saab kasutada erinevate sõnumitega, mitmes variatsioonis ja ka värvilahenduses, nõnda on märgil palju kasutusviise ja –kohti alates tootepakenditest kuni reklaamideni. Märgi kasutamine on tasuta.

Tunnusmärgi näidiseid leiab Võrumaa Arenguagentuuri kodulehelt (https://vorumaa.ee/projektid/vorumaa-tunnusmark/).

Vana-Võrumaa märgi kohta leiab infot Võru Instituudi kodulehelt (http://wi.ee/tegemise/vana-voromaa-aronguprogramm/vana-voromaa-mark/).