Otsime Võru maakonna haridusasutuste heaoluspetsialisti

Kandideerimise tähtaeg: 19. oktoober 2023

Otsime Võru maakonna haridusasutuste heaoluspetsialisti, kelle ülesanneteks on:

 • Maakonna haridusasutuste suutlikkuse suurendamine laste tervise ja heaolu toetamisel.
 • Haridusasutuste nõustamine, motiveerimine ja võimestamine tervist edendava asutuse põhimõtete juurutamisel, valdkonna strateegiline planeerimine maakonnas ning võrgustikutöö.
 • Olla suunanäitaja, lõimija, võimestaja, nõustaja ja kõneisik.
 • Toimiva süsteemse koostöö loomine maakonnas haridusasutuste tervisesuutlikkuse toetamisel.

 

Konkreetsemad tegevused:

 • Osaleb strateegilise planeerimise protsessis tervise-heaolu ja hariduse suunal, et tagada teemade lõiming ja sidusus.
 • Veab koosloomes ja koostöiselt eest tervise ja heaolu edendamise ning ennetuse mõtestamist, selguse ja ühisosa loomist.
 • Omab ülevaadet ja toob esile haridusasutuste ressursivajaduse.
 • Toetab haridusasutusi strateegilises planeerimises ja elluviimises sh aitab haridusasutuste meeskondadel planeerida ja monitoorida tõhusaid ennetustegevusi ja metoodikaid arvestades vajadusi, ressursse ja paikkonna prioriteete.
 • Tutvustab tervise ja heaolu eri valdkondi (raamistike, metoodikaid, põhimõtteid, mudeleid, programme) koos tööriistakastiga ning juhendab kasutamist (sh olukorra hindamine, tegevuste valimine, tulemuste hindamine ja tagasisidestamine)
 • Toetab tulemuslike praktikate kogumist ja jagamist lähtudes hindamisest ja eetilistest põhimõtetest.
 • Veab koostöiselt eest eesmärkide seadmist, prioriteetide kokku leppimist, rollide jagamist ja tegevuskava väljatöötamist koostöövõrgustikule maakonnas
 • Arendab ja täiendab enda pädevust tervise ja heaolu edendamise ja ennetamise valdkonnas sh haridusasutustes.

 

Ootused kandidaadile

 • Kõrgharidus (soovitavalt magistrikraad)
 • Projektijuhtimise kogemus
 • Baasteadmised rahvatervishoiust, laste arengust ja haridusasutuste toimimisest
 • Juhtimisoskused (sh enesejuhtimine)
 • Analüüsioskus
 • Eneseväljendus- ja argumenteerimisoskus
 • Digipädevused
 • Suhtlemisoskused

Palun saada oma CV ja motivatsioonikiri kyllike.hein@vorumaa.ee. Kandideerimise tähtaeg: 19. oktoober 2023.

Täpsem info: Küllike Hein, Võrumaa Arenduskeskuse heaolu suunajuht;  +372 5196 7531; kyllike.hein@vorumaa.ee