Omavalitsuste finantsandmed muutuvad mugavamalt kättesaadavaks

Rahandusministeerium muudab valdade ja linnade raamatupidamise igakuised andmed kasutajale mugavamalt kättesaadavaks, mis annab võimaluse kohalike omavalitsuste (KOV) finantsandmetest üksikasjalikku ülevaadet saada ning neid töödelda.
Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna peaspetsialisti Andrus Jõgi sõnul on seni KOVide andmed olnud kättesaadavad erinevate aruannete või teabenõuete kaudu, kuid ministeeriumi eesmärk on võimaldada igaühel ise andmebaasist soovitud andmeid pärida. Andmete kättesaadavuse parandamiseks paigutatakse need selle aasta jooksul virtuaalserverisse ehk nn pilve. Selleks tehakse koostööd majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga, kes tegeleb juba mõnda aega pilveteenuste arendamisega.
„Andmeesituse uus vorm võimaldab tarbijal üldise statistika kõrval andmeid uurida, neid omavahel seostada ja võrrelda,“ lisas Jõgi. Kasutaja saab näiteks võtta välja andmed, palju kulub lasteaedade investeeringuteks või tänavavalgustuse elektrikuludeks elaniku kohta konkreetses omavalitsuses ning võrrelda seda Eesti keskmisega.
„Pilootprojektina on välja valitud just KOV andmed, kuna nende vastu on seni olnud avalik huvi kõige suurem ning praeguste lahenduste põhjal on kõikide KOVide kohta tervikuna andmete saamine kõige tülikam,“ selgitas Jõgi.
Avaandmed abistavad erasektorit uute teenuste loomisel ning vähendavad teabenõuete arvu ja sellega avaliku sektori koormust. Andmete võimalik kasutajate ring on väga lai, hõlmates teadusasutusi, kohalike omavalitsuse tegevusest huvituvaid elanikke, avalikule sektorile teenuseid pakkuvaid ettevõtteid või valdu ja linnu, kes soovivad ennast teistega võrrelda.
Aastate 2004-2012 KOV raamatupidamise andmete avalikustamine teostatakse majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi juhitava opendata.riik.ee projekti piloodina, millest tekkiva kogemuse najal saab planeerida edasisi tegevusi.
 
Rainer Laurits
Rahandusministeerium Avalike suhete osakond
GSM: 556 10 991