Tormikahjude likvideerimine Võrumaal 2019. aasta sügisel. Autor_Jaanus Tanilsoo_Elektrilevi