Omavalitsusjuhid tahavad autonoomse elektritoitega tanklat Võrru

Võrumaa Arenduskeskus ja maakonna kohalike omavalitsuste juhid paluvad riigil rajada autonoomse elektritoitega tankla Võru linna või selle lähistele.

Võrumaa kohalike omavalitsuste juhid koos arenduskeskusega tegid 5. juunil pöördumise riigikogule, valitsusele, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile ning siseministeeriumile palvega tagada riigi toel vähemalt üks autonoomse elektrivarustusega tankla Võru linna või selle ümbrusesse 2020. aasta lõpuks.

Võru maakonnas on arvestatav generaatoripark, mis kasutab kütteks vedelkütust. 2019. aasta sügistormi põhjustatud elektrikatkestuste tõttu polnud aga maakonnas generaatorite jaoks vajalikku vedelkütust saada. Võrus asuv Lõuna-Eesti haigla pidi oma generaatorite jaoks vajalikku kütust tooma 40 kilomeetrit eemal asuvast Savernast, kus asus tol hetkel lähim võrgutoitel töötav kütusetankla.

Pöördumise tegijad osutavad majandus- ja taristuministri määrusele, mille kohaselt on vedelkütuse müüjal kohustus elutähtsa teenuse osutamise tagamiseks varustada autonoomse elektritoitega üks tankla vähemalt kolmes maakonnas, millest üks tankla on Tallinnas või Harjumaal.

Määruse järgi tuleb kohustus täita 1. jaanuariks 2022. aastal.

Praegu asuvad Võru maakonnale lähimad elektritoitega kütusetanklad Kambjas ja Pikasillas, mis on Võru linnast vastavalt 53 kilomeetri ja 75 kilomeetri kaugusel.

Uuest tanklast saaksid kasu elutähtsa teenuse osutajad, kelle jaoks on kriisiolukordades kriitilise tähtsusega vahemaa töötava tanklani ja transpordiks kuluv aeg.

Tankla oleks abiks peale Võrumaa piirkondade ka Põlvamaa lõunaserva jäävatele piirkondadele kriisiolukordades.

Toimetaja: Helen Heidemann, ERR