Omavalitsused saavad sotsiaalteenuste arendamiseks Innovest toetust taotleda

Alates tänasest on avatud taotlusvoor eakatele, erivajaduste ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavate hoolekandeteenuste pakkumiseks. Euroopa Sotsiaalfond toetab kohalikke omavalitsusi kokku 7 miljoni euroga.

Innove tööelu keskuse juhi Ülle Luide sõnul on kohalikel omavalitsustel hea võimalus avanevast voorust toetust taotleda abivajajatele vajalike teenuste osutamiseks.

„Projektide raames saab pakkuda näiteks koduhooldus- või tugiisikuteenust, käivitada päevahoiu või palgata isiklikud abistajad. Võrreldes eelmise taotlusvooruga on muutunud ka taotlemistingimused lihtsamaks ja omavalitsustele sobivamaks.“

Taotlusi on oodatud Innovesse esitama kohaliku omavalitsuse üksused või maakondlikud omavalitsuste liidud.

Taotlusvooru eelarve on kokku 7 000 000 eurot. Toetust saab taotleda 50 kuni 500 000 eurot projekti kohta. Toetuse osa on kuni 75% abikõlblikest kuludest, vähemalt 25% tuleb omavalitusel panustada endal.

Taotluste esitamine toimub struktuuritoetuse e-keskkonnas. Taotlusvooru viib läbi SA Innove koostöös Sotsiaalministeeriumiga. Taotluste esitamise tähtaeg on 12. juuni kell 17.00. Huvilised on oodatud infopäevadele 26. aprillil Tallinnas või 3. mail Tartus.

Täpsem teave ja infopäevale registreerumine Innove kodulehel.

Sihtasutus Innove on hariduse kompetentsikeskus, mis edendab üld- ja kutsehariduse valdkonda, pakub üle-eestilise Rajaleidja võrgustiku kaudu karjääri- ja õppenõustamisteenuseid ning vahendab Euroopa Liidu toetusi.