Õigusalased infotunnid Võrus

Teema: Notarite Koja vahekohus ja muud notarite uued teenused
Lektor: Triin Tein, Notarite Koda, notarikandidaat
Kus: Võru Maavalituse maja II korruse saalis (sissepääs Koidula tänavalt)
Millal: 26. veebruaril
algusega kell 10.00 kohalike omavalitsuste ja MTÜ esindajad
13.00 ettevõtjad ja MTÜ esindajad
15.00 ettevõtjad ja eraisikud
Kestvus: 1,5 tundi
Kellele: Ettevõtjatele, kohalike omavalitsuste ning mittetulunduslike organisatsioonide esindajatele.
Kuidas: Ainult etteregistreerimisega! Info ja registreerimine ene@vorumaa.ee,
tel 78 68 367

Infopäev on kõigile tasuta!

Notarite Koja vahekohus alustas tegevust käesoleval aastal seoses notarite pädevuse laiendamisega – lisaks tavapärastele notariaaltoimingutele on notaritel nüüd õigus tegutseda vahekohtunikena.

Vahekohus pakub võimalust lahendada vaidlused väljaspool tavalist kohtusüsteemi. Vahekohtus vaidluse lahendamiseks peab poolte vahel olema sõlmitud vahekohtu kokkulepe. Siis võib lepingupool vaidluse korral pöörduda vahekohtusse, valida ise vahekohtunikud, keele, milles kohut peetakse ja kohtupidamise asukoha. Kohus lahendab asja kas kirjalikus või suulises menetluses (vastavalt poolte soovile) ja teeb reeglina otsuse kolme kuu jooksul. Otsusel on sama õigusjõud nagu jõustunud kohtuotsusel ja see ei kuulu edasikaebamisele. Seega võib otsusega pöörduda koheselt kohtutäituri poole. Otsust saab tühistada ainult väga piiratud alustel, näiteks juhul kui on rikutud menetluskorda, sisulistel alustel (nagu tavalises kohtus) otsust tühistada ei saa. Rohkem infot leiab Notarite Koja kodulehelt http://notar.ee/20338.

Vahekohtuniku kaudu lahenduste saamine on soodsaim ja kiirem viis.

Infotunnis tutvustatakse vahekohtu olemust, vahekohtu kokkuleppe ja vahekohtusse pöördumise hagiavalduse näidiseid.

Samuti tutvustatakse notarite uusi teenuseid: Dokumendi apostille’ga kinnitamine, majandusaasta aruande esitamine registrile, abielu sõlmimise ja lahutamise kinnitamine, õigusnõustamine ja lepitamine.

Infotunni sisu:

 1. Notari uued ametitoimingud:
  • Dokumendi apostille’ga kinnitamine;
  • Majandusaasta aruande esitamine registrile;
  • Abielu sõlmimise ja lahutamise kinnitamine.
 2. Notari uued ametiteenused:
  • Õigusnõustamine;
  • Maksundus- ja välisriigi õiguse alane nõustamine;
  • Lepitamine ja tegutsemine vahekohtunikuna.
 3. Notarite Koja vahekohus:
  • Vahekohtu olemus;
  • Vahekohtunike valimine;
  • Vahekohtu kokkulepe ja hagiavaldus (näidised);
  • Vahekohtu kulud;
  • Vahekohtu otsus ja selle tühistamise võimalused;
  • Erisused võrreldes tavapärase kohtusüsteemiga.