Nõustamine võrdse kohtlemise teemal, 28. novembril Võru Kandles

• Kas sa ei ole saanud tööle, sest sul on väikesed lapsed?

• Kas sulle makstakse vähem palka kui samaväärset tööd tegevale kolleegile, sest sa oled naine?

• Kas sind ei ole kutsutud töövestlusele, sest oled üle 50-aastane või sul on puue?

• Kas sind ei ole edutatud, sest sa pole eestlane?

Võrdõigusvolinik Liisa Pakosta ja voliniku kantselei jurist Siiri Grünbaum annavad nõu, mida sellistel juhtudel ette võtta ja kuidas kaitsta end diskrimineerimise korral. 

28. novembril 2015 kell 11.30-13.30, Võru Kandle kohvikuruumis (Liiva 13).

Eestis on keelatud kohelda kedagi halvemini tema soo, lapsevanemaks olemise, rahvuse, rassi või nahavärvuse, usutunnistuse, veendumuste, vanuse, puude, ametiühingu liikmelisuse või seksuaalse sättumuse tõttu. 

Palume nõustamisele eelnevalt registreeruda telefoni või e-kirja teel: 6269 059; info@svv.ee. Registreerumisel palume lühidalt kirjeldada oma küsimust.

Nõustamine toimub Võrumaa Vabaühenduste Päeva raames.

 

Maakondlik nõustamine toimub projekti „Soolõime ja õiguskaitsega sugude võrdsuseni” raames. Tegevust rahastatakse Norra toetustest 2009-2014.