Norra ja Euroopa majanduspiirkonna regionaaltoetuse II vooru tähtaeg

Norra ja Euroopa majanduspiirkonna regionaaltoetuse II vooru taotluste esitamise tähtaeg on 1.aprill 2009.

Täpsem info programmi kohta:
http://www.eas.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=637&Itemid=996