Noorte vabatahtlikus töös osalemise edendamine

Head ettevõtjad ja kodanikeühenduste eestvedajad!

Võru Noortekeskus on võtnud vedada projekti, mis tegelikult puudutab meid kõiki. Meile on antud võimalus muuta mõne oma piirkonna noore elustiili ja ellusuhtumist üldse. Selle projektiga saamegi me aidata noortel näha vabatahtlikkust kui võimalust. Kuna projekt on suunatud neile noortele, kes parajasti ei õpi ega tööta (see ei pea alati olema laiskusest tingitud), siis annab töö vabatahtlikuna noorele ühe kasvõi pisikese stardipositsiooni alustamaks tööotsinguid – ta saab oma kogemuse lisada CV-sse ja motivatsioonikirja. Antud projektiga on võimalus lähendeda noorele individuaalselt. Tihti ei ole noortel ettekujutust, mida nad teha tahavad, oskavad või suudavad. Me saame aidata noorel näha oma võimalusi.

Seoses antud projektiga on Võru Noortekeskus korraldamas 07. veebruaril infopäeva noortele, kus neil on võimalus täpsemalt kuulda vabatahtliku töö olemusest, kuulda vabatahtliku töö kogemusi teistelt noortelt ning luua otsene kontakt ettevõtetega, kes tulevad oma ühingut töötubade raames tutvustama. Täpsem informatsioon infopäeva kohta noortekeskuse kodulehelt