Võrumaa kui turismisihtkoha turundamine siseturul ja lähiriikides – Lätis, Venemaal ja Soomes.

Nimi: Võrumaa kui turismisihtkoha turundamine siseturul ja lähiriikides – Lätis, Venemaal ja Soomes.

Sihtgrupp: Võrumaad külastavad sise- ja välisturistid, Võrumaa turismiettevõtjad

Eesmärk: Turismi arendamise ja koordineerimise kaudu saavutada ja hoida Võrumaa kui arenenud ja kvaliteetset turismitoodet pakkuva piirkonna hea maine.

Tulemused: Välja on antud Võrumaa üritusi ja teenuseid tutvustav ajaleht – Võrumaa mahe ja muhe 2013/2014 (15 000).

  • Valminud on neljas erinevas keeles Võrumaa imagotrükis (14 000)
  • Valminud Võrumaa turismi tuvustavad videoklipid ja lühifilm (lisatud failidena allpool).
  •  Osaletud Soomes Mardilaada messil, tuvustatud Võrumaad soomlastele.

Rahastaja: Võrumaa Partnerluskogu

Summa: 18 292€

Kontaktisik: Kertu Künnapuu, 5340 2242

Võrumaa turismi tutvustavad videoklipid / Võrumaa – Mahe ja Muhe / Southern Estonia:

Pärimus 

Pere 

Aktiivne puhkus

Loodus