MTÜde sügisseminar „Teadlikult üheskoos eesmärgi poole“

Head Võrumaa mittetulundusühingute ja omavalitsuste liikmed!

Võrumaa Arenguagentuur, Võru Maavalitsus ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital kutsuvad Sind

MTÜde sügisseminarile „Teadlikult üheskoos eesmärgi poole”

Seminar toimub Sänna kultuurimõisas 25. novembril 2011

 

Meie kiires elutempos on viimasel ajal väga keeruline leida enda jaoks midagi uut, erilist ja inspireerivat, et uute ja põnevate ideedega edasi minna. Väga paljudel kohtumistel jääb kõrvu lause, et inimesed on väsinud ja tegemistes on märgata vaikelu.

Üle Eesti on toimumas sügisesed MTÜ-de konverentsid, kus kajastatakse sel aastal teemasid mis räägivad organisatsioonide väärtustest, vabatahtliku töö tähtsusest ja MTÜ-de olemusest meie riigis.

Meie maakonna seekordne põhiteema on inspiratsiooni leidmine ja heade lugude ärakasutamine enda tegevustes ja teenustest. Neid lugusid on meie ümber kümneid ja suisa sadu – otsime need üles ja läheme siis nendega edasi. Vastu tulles meie maakonna MTÜ-de ja omavalitsuste inimestele toimub sel korral üritus pealelõunasel ajal.

Päevakava:

12.30 – 13.00 Kogunemine, registreerumine ja tutvumine Sänna kulutuuripärliga

13.00 – 13.30 Avasõnad Võru maavanemalt Andres Kõivult ja päevajuhilt Artur Talvikult

13.30 – 14.15 Martin Noorkõiv – Kuidas ühendusi kokku tuua?

14.15 – 14.45 Anneli Ohvril – Kuidas teadlikult enda tegemisi kajastada ja tegevuste külluses ja virr-varris ellu jääda?

14.45 – 15.00 Otselülitus Tartumaa MTÜ-de konverentsile

15.00 – 15.30 Virgutuspaus

15.30 -16.00 Helle Kivi ja Ene Kerge – Koostöö MTÜ ja KOV vahel – on see siiski võimalik?

16.00 – 16.15 Maili Vinn – Detailides peitub võlu

16.15 – 16.30 Katrin Uudeküll – Mida meist teatakse 100 a pärast?

16.30 – 17.15 Hendrik Noor – Edulugu Sännast, reis päikesele

Sännasse väljub Võru Katariina kiriku platsilt tasuta buss kell 12.00 ja tuleb tagasi 17.30.

Kaasa võtta matkamiseks sobilikud riided, jalanõud.

Seminar on osalejaile TASUTA!

Päeva jooksul loosime välja need MTÜ-d, kes osalesid KÜSK projektis „teadlikkuse kasvatamine ja

koostöövõimekuse suurendamine avalike teenuste osutamiseks Võrumaal” – auhinnad!

Registreerumine toimub läbi maakondlike arenduskeskuste infosüsteemi 

Lisainformatsioon ene@vorumaa.ee, 786 8367

********************************************************************

Artur Talvik – filmitegija ja kogukonnaaktivist Jumindalt (http://www.jumentake.ee/)

Anneli Ohvril on olnud üle kümne aasta tegev turunduse ja reklaami vallas, kus tema kireks on olnud sotsiaalsed kampaaniad ja ühiskonda positiivsete muutuste loomine.Võib öelda, et Anneli on parandamatu maailmaparandaja. Kolm viimast aastat on ta tegelenud Teeme Ära projektidega, millest ongi saanud tema põhitegevus. Teeme Ära ambitsioonikam plaan on hetkel käimasolev Maailmakoristamine 2012 ettevalmistamine, milles Annelil on rahvusvahelise turunduse koordineerija roll. Kuid selle kõrval jõuab ta tegeleda kilekotivastase tegevuse, keskkonnateadlike projektide vedamisega ja samuti olla Eesti Ettevõtlike Noorte Koja president, mis koondab Eestis ligi 300 aktiivset noort.

Katrin Uudeküll on Uudeküla küla ühistegevuse eestvedaja. Seal on tema pere elanud vähemalt üle 200 aasta järjest. Aastast 2005 on külaelanike ühistööna ehitatud külaplats kooskäimiseks ja ürituste korraldamiseks. Katrini algatusel on taastatud Uudeküla laada traditsioon ja käivitatud turg. Ta on jäädvustanud küla ajalugu vanade fotode kaudu, uurinud küla suuremate perekondade sugupuusid ning jaganud koolituste käigus enda praktilisi kogemusi pere ja küla ajaloo jäädvustamiseks.( http://web.zone.ee/uudekyla/)

Martin Noorkõiv juhib põhikohaga SA Domus Dorpatensist, kus on varem olnud TEDxTartu konverentside ja Noorte Liidrite projektijuht ning on praegu ka näiteks Eesti Kodanikuühiskonna Nädala peakorraldaja. Õpib Tartu Ülikoolis majandust ning riigiteadusi. Varem on olnud Tartu Noortevolikogu ja AIESEC Tartu juhatuse liige. (http://www.dorpatensis.ee/)

Helle Kivi on MTÜ Lahedad Naised Lahedalt juhatuse liige, tegeledes organisatsiooni raames erinevate projektide, koolituste ja nõustamistega. Viimaste aastate tegevuse prioriteedid on Põlva- ja Võrumaa noortementorite võrgustik, mis tegeleb käitumisprobleemsete noortega. Lisaks pakutakse organisatsiooni poolt projektide nõustamist, kirjutamist ja juhtimist. (www.lahedadlahedalt.eu)

Ene Kerge on mitme MTÜ juhatuse liige ning ühtlasi juba ka aastaid Võrumaa Arenguagentuuri MTÜde konsultant. Suurimaks tugevuseks peab enda oskust ja tahet strateegiaprotsesse juhtida. Oluliseks missiooniks peab maakondlike ühenduste paremale koostöövõimekusele ja majanduslikule arengule kaasaaitamist.(www.vorumaa.ee)

Maili Vinn – 2005. a. novembris märkasime perega, et meie kodu interjööris oli esindatud üsna suur hulk ingleid ja haldjaid. Kuna tegemist oli nii armsate ja meile omaste figuuridega, siis hakkasime neid üha rohkem märkama, mille tulemusena kasvas jõudsasti ka meie inglite ja haldjate pere. Et aga oma muinasjutulise hobi emotsioone edasi anda otsustasime luua MTÜ Ingella, mille eesmärk on läbi kogude, näituste, meistriklasside, õpitubade jagada positiivsust ja tuua sära inimeste silmadesse.

Hendrik Noor on üks Sänna Kultuurimõisa käivitajatest ja arendajatest. Hendrik on pärit Muhu saarelt ja on koos perega Võrumaal, Sännas elanud viimased kaks aastat. Selle aja jooksul on renoveeritud Sänna mõisa, rajatud mitmed stuudiod ning ateljeed ehitatud piirkonda läbiv Sänna Taevarada. Kõik renoveeritud ja renoveerimata ruumid on täidetud eripalgeliste tegevustega. Avatud on küla noortetuba, arendatakse raamatukoguteenust ning korraldatakse huviringe erinevatele sihtgruppidele. Kõike eelmainitut on tehtud suuremal või väiksemal määral koostöös kohalike külainimestega ning Rõuge Vallavalitsusega.