MTÜ juhtidele arenguprogramm maakondades

EAS ja Siseministeerium hakkavad koolitama MTÜde juhte

Sel nädalal alustavad EAS ja Siseministeerium MTÜde juhtide arenguprogrammiga, mille koolitused toimuvad üle terve Eesti ning kus huvilised saavad osaleda tasuta ja paindlikult nii üksikus moodulis kui ka terves programmis.

„Oleme igal aastal üha enam kodanikuühiskonda ja kohalikku elu edendavate rahaliste toetuste kõrvale pakkunud koolitusi, sest raha saab kiiresti otsa ning tihti jääb just heast nõust puudu,” ütles EASi juhatuse liige Tarmo Leppoja. „Uut juhtide koolitust toetavad eri maakondades läbiviidav MTÜde baaskoolitus ning MTÜde mentorprogramm, et üle Eesti oleks võimalik üles ehitada tugevaid kodanikuühiskonna organisatsioone.”

Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava MTÜde juhtide arenguprogrammi teemad käsitlevad juhtide igapäevategevust ühenduse töö korraldamisel ning on suunatud vähemalt aasta tegutsenud MTÜde praktilise juhtimise kogemusega juhatuse liikmetele ja tegevjuhtidele. Arenguprogrammis osaleja saab teadmised MTÜ juhtimisest, projektijuhtimisest ja finantsjuhtimisest, mis on kõik on olulised teemad jätkusuutliku MTÜ tegevuses.

Arenguprogramm koosneb kolmest kahepäevasest moodulist. Ühe mooduli maht 2×8 akadeemilist tundi = 16 akadeemilist tundi.

MTÜ juhtimise moodul keskendub strateegilisele ja pikaajalisele juhtimisele MTÜs – kuidas eesmärgistada oma tegevust ning lähtuda sellest ühenduse igapäevases tegevuses?

Käsitletavad teemad:

  • juhatuse roll ja vastutusalad ning valitseva organi arendamine;
  • strateegiline planeerimine ja juhtimine MTÜs.

Projektijuhtimise moodul keskendub projektide juhtimisele – kui rahastusotsus on olnud positiivne, on vaja projekt ka ellu viia; selleks on tarvis oskust koordineerida projekti tegevusi ning tagada, et projekti elluviimine ning tulemused vastaksid sellele, mida esialgselt planeeriti.

Käsitletavad teemad:

  • projektide planeerimine, elluviimine, tulemuse hindamine;
  • projekti tugitegevuste planeerimine (sh turundus, kommunikatsioon);
  • projektitaotluse koostamise levinumad vead

Finantsjuhtimise moodul keskendub peamisele, mida mittetulundusühenduse juht peab finantsjuhtimisest teadma. Moodul on suunatud mittefinantstaustaga juhtidele.

Käsitletavad teemad:

  • eelarvestamine, rahavoogude planeerimine, tulude-kulude arvestamine;
  • projektide tasuvusanalüüs, finantsjuhtimine ja aruandlus;
  • lühiülevaade maksudest, finantsaruannete analüüs.

Arenguprogrammi viivad läbi InterAct Projektid&Koolitus OÜ ja Clarus MTÜ. Huvilistelt eeldatakse enda registreerimist koolitusele kohalikus maakondlikus arenduskeskuses.

Lähem info programmi kohta:
http://www.eas.ee/index.php/avalikule-ja-mittetulundussektorile/kodanikuuehiskond/mittetulundusuehenduste-juhtide-arenguprogramm

Võrumaal toimub koolitus sügisperioodil.
Täpsem info Ene Kergelt 78 68 367, ene@vorumaa.ee