Selleks, et kogu elanikkond oleks kehaliselt vormis ja sportliku eluviisiga, loome Võrumaa elanikele tingimused nii omaalgatuslikult kui organiseeritult spordiga tegelemiseks, aastaringselt korraldame ja koordineerime spordiüritusi kõikidele elanikkonna gruppidele ning traditsiooniliste võistluste kõrval toetame uusi spordiüritusi. Toetame võimalusi spordiklubide tekkeks ja nende tegevuse hoogustamiseks,  tunnustame saavutusi, hindame harrastusi ja mitmekülgset spordilusti mudilastest kõrge eani.

Kontakt

Võrumaa Spordiliidu büroo

Räpina mnt 3a, 65606 Võru

Tegevjuht Merike Õun
Tel +372 5165720
E-post: merike.oun@gmail.com