Vabaühenduste andmebaas

MTÜ Võru Loomeselts on organisatsioon, mis soovib elavdada linna kultuurielu, avardada linlaste silmaringi ning tekitada uusi vibratsioone. Ühing algatab arutelusid ja projekte, mis edendavad Võru piirkondlikku loometegevust, ettevõtlikkust ja kodanikualgatust ning loob loomeprotsessi soosivaid tingimusi.

Kontakt

Kristel Onno, kristel@steding.ee, 5373 6713

Keiti Kaasik, keiti@steding.ee, 5800 2450

Peamine tegutsemiskoht Võru linn, Stedingu maja