Väike Werrone Kooli pidamine ja arendamine. Meie koolipere väärtustab lapse loomulikku arengut toetavat keskkonda, avatud suhtlemist ja varast keeleõpet. Kooli õpetöö on inspireeritud waldorfpedagoogikast ja kooskõlas nüüdisaegse õpikäsitusega.

Kontakt

Pille Sõrmus pille.sormus@gmail.com, 5669 5364

Asukoht: Võru