MTÜ Võrumaa Partnerluskogu on LEADER piirkondlik tegevusgrupp, mis ühendab Võrumaa kümmet valda (Antsla, Haanja, Lasva, Mõniste, Rõuge, Sõmerpalu, Varstu, Urvaste, Vastseliina ja Võru vald). Liikmeteks on nii kohalikud omavalitsused, ettevõtjad kui mittetulundusühendused tegevuspiirkonnast. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu on avatud ning avalikes huvides tegutsev juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus, mille põhieesmärgiks on kohaliku initsiatiivi ning kohaliku elu arendamine, tegevuspiirkonna integreeritud strateegia koostamine, elluviimine ja arendamine tuginedes kolme sektori partnerlusele.
MTÜ Võrumaa Partnerluskogu on vabatahtlik ühendus, mis loob läbi projektipõhise tegevuse toetamise uusi ning edasiviivaid võimalusi maapiirkonna arenguks tegevuspiirkonnas toetuste eraldamise ja uute algatuste ellukutsumise kaudu.

Kontakt

Kerli Kanger, info@voruleader.ee,  53451330