Kohaliku elu edendamine, külaelu aktiviseerimine läbi ürituste ja projektide.

Kontakt

Eva Vodi, mtuvokiselts@gmail.com, 5286734

Peamine tegutsemiskoht: Vastseliina kant, Voki küla