Matkamise kui tervistava, teadmisi ja tunnetuse piire laiendava spordiala viljelemine ja arendamine.
Ühendada erinevaid huvigruppe ja populariseerida ekstreemsporti, matkamist ja vabaaja veetmist looduses.

Kontakt

Hillar Irves, hillar.irves@gmail.com, 5213130
Marge ojastu, margeojastu@gmail.com, 53932352

Peamine tegutsemiskoht: Võrumaa