Maana on asutatud eesmärgiga arendada ja parandada sotsiaalselt nõrgema konkurentsivõimega inimeste elukvaliteeti, aidata kaasa sotsiaalsete probleemide lahendamisele läbi paindliku ja abivajajakeskse sotsiaalteenuste osutamise. Meie põhiväärtusteks on kliendikesksus, vajaduspõhisus, enesearendus, usaldus ja koostöö. Soovime edendada maapiirkondade arengut läbi huvigruppide kaasamise.

Kontakt

Reet Käär
Helen Metsma
Tel 53007038
vorumaana@gmail.com

Peamine tegutsemiskoht: Sõmerpalu vald