Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus

Erihoolekanne, rehabilitatsioon, tugiisikuteenus, kaitstud töökohad.

Kontakt

Kaja Solom, kaja.solom@ehtk.ee, 515 6103
Hele Plakso, hele.plakso@ehtk.ee, 530 34067

Peamine tegutsemiskoht: Võru