Ühingu eesmärgiks on külaelu arendamine ja turvaline, mitmekesine elu maal

Kontakt

Helgi Kuusik, helgi.kuusik@gmail.com, 55523322
Kaili Kuusik, kaili.kuusik@gmail.com, 5166689

Asukoht: Kündja küla, Vastseliina vald