Tegutseme peamiselt Vastseliina vallas, Loosi külas. Meie eesmärgiks on kohaliku ja piirkondliku kultuurielu edendamine, pärimuskultuuri ning pärandtehnoloogiate ja -oskuste püsimisele ja levikule kaasa aitamine, keskkonnasõbralik ja loodussäästlik eluviis, kohaliku kogukonna kaasamine ühistegevusse.

Kontakt

Priit Mägi, priit@humaliste.ee, 55 37 604
Siiri Mägi, siiri@humaliste.ee, 56 480 151

Peamine tegutsemiskoht: Vastseliina kant