MTÜ Hoolin Sinust eesmärgiks on aidata arendada erivajadustega inimeste füüsilisi, sotsiaalseid ja kognitiivseid võimeid. Hea meelega hoiame raske ning sügava puudega lapsi. Korraldame lastehoiu laagreid.

Kontakt

Marina Klaus, mtyhoolinsinust@gmail.com, 55521191

Peamine tegutsemiskoht: Lasva kant