MTÜ Aila Näpustuudio all tegutseb erahuvialakool Näpustuudio Käsitöökool, mis pakub lastele ja noortele regulaarset käsitöö- ja õmblusõpet huviringide õppegruppides.
Toimub praktiliste käsitööalaste oskuste arendamine ja täiendamine läbi käelise tegevuse (õmblemine, käsitöö oma erinevate tehnikatega, pehmete mänguasjade valmistamine) ning eelloetud valdkondade õpetamine ja arendamine. Regulaarne õppetöö kestab jaanuarist maini ja septembrist detsembrini, millele lisanduvad meisterdamiskursused kooliklassidele, õppepäevad käsitöölaatadel, kursused lastele ja täiskasvanutele.

Kontakt

Aila Kikas, ailastuudio@gmail.com, 5079920

Peamine tegutsemiskoht: Võru linn