Mõniste-Ritsiku Kiriku Toetajad

MTÜ eesmärgiks on aidata kaasa Mõniste-Ritsiku ortodoksi kiriku hoone säilimisele.

Kontakt

Oleg Tereping, varstukirik@planet.ee, tel 501 7256

Peamine tegevuskoht: Varstu.