Loosi Kandi Selts MTÜ tegutseb Loosi mõisas, mis asub Loosi külas Võru vallas.

Seltsi tegevuse eesmärgiks on Loosi kandi (Loosi, Ortuma, Sutte, Puutli, Lindora, Tabina, Mäe-Kõoküla) seltsielu elavdamine, looduse ja kultuuripärandi säilitamine ja kandi harmoonilisele ning jätkusuutlikule arengule kaasaaitamine; sotsiaalse, majandusliku ja kultuurilise taristu edendamine ning 7 küla elanike huvide esindamine ja kaitsmine.

Loosi kandi seltsielu on pika traditsiooniga. 16 aastat tagasi loodi Loosi Maanaiste Seltsing, millest omakorda kasvas välja MTÜ Loosi Kandi Selts (esmakanne 25.09.2014).

MTÜ-l Loosi Kandi Selts (LKS) on 2018. aasta lõpu seisuga 16 liiget. MTÜ Loosi Kandi Seltsi kasutuses on raamatukogu, saal ja osaliselt vana kaupluseruum.

Loosi seltsiruumid ja mõisapark on läbi ajaloo olnud 7 küla rahva kooskäimise kohaks.

Loosi kandi seltsi algatusel ja toetuste abil on Loosi mõisa parki rajatud külakiik ning kõlakoda koos tantsuplatsiga.

Seltsi traditsioonilisteks üritusteks on vabariigi aastapäeva, emadepäeva, jaanitule, isadepäeva ja kodukandipäeva tähistamine.

Lisaks pakub Loosi Kandi Selts raamatukoguteenust.  Seltsi juures tegetseb küla näitering.

Kontakt

Siiri Mägi, siiri@mons.ee, 5648 0151
Viive Tomson, viivea@hot.ee, 5561 0566

Asukoht: Loosi Küla, Võru vald