Eikellegimaal hariduslikul eesmärgil korraldatud üritused ja töötoad propageerivad säilenõtkemat eluviisi ja tugevamat kogukonda.

Kontakt

Rea Sepping, mtyeikellegimaa@gmail.com, tel 55961331