MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2017. aasta II taotlusvooru

Taotlusvoor küla- ja kultuurimeetmetele on avatud 18.-26. september 2017. Projektitaotluste hindamise tähtaeg: hiljemalt 24. november 2017.

Projektitoetust saab taotleda alameetmetest:
Alameede 1.1 Külakogukondade arendamine
Alameede 1.2 Kohaliku kultuuripärandi säilitamine läbi koostöö
Taotlusvoorueelsed infopäevad küla- ja kultuurimeetme taotlejatele toimuvad:
Mõniste, Rõuge ja Varstu valla taotlejatele esmaspäeval 28. augustil 2017 Sänna
Kultuurimõisa saalis, Sänna külas Rõuge vallas kell 15:00;
Haanja, Lasva, Vastseliina ja Võru valla taotlejatele teisipäeval 29. augustil 2017 Võru
Vallavalitsuse saalis (II k) Võrumõisa tee 4a, Võru linn kell 15:00;
Antsla, Sõmerpalu ja Urvaste valla taotlejatele kolmapäeval 30. augustil 2017 Uue-Antsla
Rahvamaja saalis kell 15:00.

Taotlusvoor ettevõtluse meetmetele on avatud 16.-24. oktoober 2017. Projektitaotluste hindamise tähtaeg: hiljemalt 27. detsember 2017.

Projektitoetust saab taotleda alameetmetest:
Alameede 2.1 Ettevõtluskeskkonna arendamine
Alameede 2.2 Väiketootmisettevõtete arendamine
Taotlusvoorueelne infopäev ettevõtlusmeetme taotlejatele toimub kolmapäeval 27. septembril
2017 Võru Maavalitsuse II korruse saalis algusega kell 15:00 (sissepääs L.Koidula tn poolsest
uksest).
Toetust võivad taotleda Antsla, Haanja, Lasva, Mõniste, Rõuge, Sõmerpalu, Urvaste, Varstu,
Vastseliina ja Võru vallas tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused ja
kohalikud omavalitsused.
Menetlusse võetakse taotlused, mis on e-PRIAsse esitatud väljakuulutatud taotlusvooru
viimasel päeval hiljemalt kell 16:00.
Täpsem info meetmete, toetatavate tegevuste ja taotlemistingimuste kohta on kättesaadavad
Võrumaa Partnerluskogu kodulehel https://voruleader.ee
või tegevjuhi Kerli Kanger telefonil 786 8373 või 5345 1330.