MTÜ Piiriveere Liider kuulutab välja projektitaotluste vastuvõtu

Taotlusvoor on avatud 29. september – 13. oktoober 2017. a.

Toetust saab taotleda meetmetest:
Meede 1 – Elukeskkonna arendamine
Meede 2 – Ettevõtluse arendamine
Meede 3 – Ühistegevuse ja koostöö arendamine

Toetust saavad taotleda Meremäe, Misso, Mikitamäe, Orava, Räpina ja Värska vallas tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused, seltsingud ja kohalikud omavalitsused.

Projektitaotluste hindamise tähtaeg (tegevusgrupis): 5. jaanuar 2018

Infopäevad taotlejatele toimuvad:
4. september kell 16.00 Mikitamäe vallamajas. Infopäevale registreeru siin.
7. september kell 16.00 Misso vallamajas. Infopäevale registreeru siin.

Täpsem info taotlemise ja nõustamise kohta: www.piiriveere.ee