Mittetulundusühenduste juhtide Arenguprogramm

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, InterAct Projektid & Koolitus OÜ ja Clarus MTÜ koostöös Võrumaa Arenguagentuuriga ootavad vähemalt ühe aasta tegutsenud praktilise juhtimise kogemusega mittetulundusühenduste juhatuse liikmeid ja tegevjuhte kandideerima

MITTETULUNDUSÜHENDUSTE JUHTIDE ARENGUPROGRAMMI

Arenguprogramm on praktilise iseloomuga ning keskendub aktuaalsetele küsimustele mittetulundusühenduse juhtimises, toetades juhti jätkusuutliku ja eesmärgipärase ühenduse arendamisel. Arenguprogrammi läbinu omandab süvendatud teadmised mittetulundusühenduse juhtimisest, projektijuhtimisest ja finantsjuhtimisest (kokku 3 moodulit).

Arenguprogramm koosneb kolmest kahepäevasest moodulist. Ühe mooduli maht 2×8 akadeemilist tundi = 16 akadeemilist tundi.

Moodulite sisu:

I moodul

  • juhatuse roll ja vastutusalad ning valitseva organi arendamine
  • strateegiline planeerimine ja juhtimine MTÜs

II moodul

  • projektide planeerimine, elluviimine, tulemuse hindamine
  • projekti tugitegevuste planeerimine (sh turundus, kommunikatsioon)
  • projektitaotluse koostamise levinumad vead

III moodul

  • eelarvestamine, rahavoogude planeerimine, tulude-kulude arvestamine
  • projektide tasuvusanalüüs, finantsjuhtimine ja aruandlus
  • lühiülevaade maksudest, finantsaruannete analüüs.

Osaleda on võimalik nii üksikus moodulis kui ka terves arenguprogrammis. Suurema huvi korral eelistame terves arenguprogrammis (3 moodulit) osaleda soovijaid.

Koolitus toimub Võrumaal: 19.-20. oktoobril, ja 02.-03. ning 15.-16. novembril 2010

Koolitust viivad läbi kogenud praktikud

Koolitusel osalemine on tasuta, kuid eeldab registreerumist ja motivatsiooniavalduse esitamist.

Motivatsiooniavalduse vorm on kättesaadav siit

Registreerumine lõppeb 11. oktoobril 2010

Lisainfo: SA Võrumaa Arenguagentuur, Jüri 12, 7868367, ene@vorumaa.ee