Võrumaa Arenguagentuur pakub kodanikuühendustele ja –algatustele tugitegevusi kogu organisatsiooni arengutsükli ulatuses, sh teemadel:

• eestvedajate inspireerimine

• organisatsiooni asutamine

• organisatsiooni tegevusvõimekuse kasvatamine

• ühingu juhtimise korraldamise nõustamine

• ühingu tegevuste rahastamise nõustamine

• ühingu projektide nõustamine

• organisatsiooni arendamine, sh ühingu arengu ja lõpetavate ühingute nõustamine

MAK aitab kaasa kodanikuühenduste tegutsemisele maakonnas ning loob eeldused kodanikualgatuse tekkeks või arenguks. Selleks jagab MAK infot kodanikuühiskonnas toimuvast maakonnas ja maakonnale.

Konsultatsiooni- ja infotegevusi toetab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja siseministeerium.

 organisatsiooni-arengutsukkel-ws

 

Palume konsultatsiooniaja eelnevalt kokku leppida.

Kontakt ja lisainfo: kodanikuühenduste konsultant Evelyn Tõniste, e-post: evelyn@vorumaa.ee, tel: 786 8367, 525 1750.

Kasulikud veebilehed mittetulundusühendustele: Maakondlike Arenduskeskuste InfosüsteemHea Kodaniku Infovärav, EAS võimalused avalikule ja kolmandale sektorile.

Oma tegevuses juhindume vabaühenduste eetikakoodeksist.