Arenduskeskuse nõukogu otsus nr 1-1.1_3 SA Võrumaa Arenduskeskuse 2024 a tegevuskava kinnitamine