Võrumaa otsis lahendusi, kuidas ennetada õpilaste koolist väljalangemist